Reacties op de voorgenomen wijzigingen van het BW

Het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen bevat naast regels voor kwaliteitsborging ook een aanpassing van het Burgerlijk Wetboek. De voorstellen betekenen een andere verdeling van de aansprakelijkheid tussen bouwer en opdrachtgever. De eerste reacties spreken zowel van een kans als van een bedreiging voor de aannemer. Lees bijvoorbeeld de columns Revolutie in het Bouwrecht en Aansprakelijkheid na oplevering dat gaat anders worden van Remco Smith.