Update: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gepubliceerd; consultatie verlengd tot 15 september 2014

Op 25 juni is de consultatieversie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gepubliceerd. Met de wet worden de aangekondigde wijzigingen in het kader van de verbetering van de kwaliteitsborging in de bouw en de verbetering van de positie van de consument doorgevoerd. De wet bevat het kader voor het nieuwe stelsel. De verdere invulling van de wet, zoals de grenzen van de risicoklassen en eisen die aan kwaliteitsborgingsinstrumenten zullen worden gesteld, worden in lagere wetgeving uitgewerkt. De toelichting op de wetswijziging geeft al wel een beschrijving hoe die zaken er straks in het nieuwe stelsel gaan uitzien.

Eenieder wordt uitgenodigd om op het voorstel te reageren. Dit kan tot 15 september 2014, via de website. Na aanpassing van het wetsvoorstel op basis van de reacties in de consultatie zal het wetsvoorstel worden voorgelegd aan de Ministerraad en vervolgens voor advies aan de Raad van State worden toegezonden. Naar verwachting zal het uiteindelijke wetsvoorstel rond de jaarwisseling aan de Tweede Kamer kunnen worden toegezonden.

Het wetsvoorstel is via deze link te lezen.