Tweede Kamer: “Wat worden de uitgangspunten voor het nieuwe stelsel?”

In een brief aan minister Blok verzoekt de Commissie voor Wonen en Rijksdienst minister Blok de Tweede Kamer te informeren over de uitgangspunten die hij zal hanteren bij de verdere vormgeving van de verbetering van de kwaliteitsborging in de bouw. Geen overbodige luxe gezien de verschillende interpretaties die her en der zijn te lezen.

Het verzoek van de commissie is hier te lezen. Een termijn waarop een antwoord wordt verwacht is niet genoemd.