Impressie Algemeen Overleg Private kwaliteitsborging | Verslag op BWTinfo

Op de website BWTinfo van de Vereniging Bouwtoezicht Nederland (VBWTN) is een verslag te lezen van het Algemeen overleg Verbetering kwaliteitsborging in de bouw.

VBWTN kijkt met tevredenheid terug op het AO: het duale stelsel is van de baan en de onafhankelijkheid van de toetser is nogmaals bevestigd. VBWTN maakt zich nog wel zorgen om de rol die met name de PvdA ziet voor de gemeente: het goedkeuren van het gebouw na oplevering. Volgens VBWTN is dit ten eerste onmogelijk en ten tweede blijft hierdoor een aantal problemen van het huidige stelde bestaan: de gemeente wordt alsnog verantwoordelijk en misschien zelfs aansprakelijk. Meer dan het constateren dat het dossier er is – inclusief de verplichte verklaring van de vergunninghouder – is dan ook niet wenselijk EN feitelijk niet mogelijk.

VBWTN eindigt met de rol die zij ziet voor het BWT van de toekomst: systeemtoezicht op het stelsel en meer aandacht voor de bestaande bouw.