Verbetering kwaliteitsborging in de bouw – het nieuwe stelsel in een notendop

Na ca. 3 maanden overleg, voorlichting en het ophalen van informatie bij consumenten, bouwers, adviseurs en overheden hebben we als kwartiermakers een tussenstand samengesteld: Verbetering kwaliteitsborging in de bouw: het nieuwe stelsel in een notendop. Doel van het document is aangeven wat de grote gemene deler is in de input die we de afgelopen periode hebben gekregen. De rode draad daarbij is de door minister Blok in de brief van 27 november geschetste lijn. De vraag hoe de overgangsperiode er uit gaat zien – duaal, per sector, in één keer: de meningen hierover verschillen sterkt – komt in deze notendop niet aan de orde.

De beschrijving betreft de eindsituatie op basis van de nu bekende informatie en is dus geen vaststaand verhaal: het is een tussenstand. U wordt nadrukkelijk gevraagd om hierop te reageren!

Naar aanleiding van de politieke besluitvorming op 27 maart 2014 en de nieuwe input en reacties zullen wij ons uiteindelijke advies aan BZK vormgeven.