NEPROM positief over stelselwijziging bouwregelgeving

Logo NepromIn de aanloop richting het Algemeen overleg in de Tweede Kamer over kwaliteitsborging in de bouw op 27 maart 2014 heeft NEPROM in een brief aan de vaste Kamercommissie aangegeven voorstander te zijn van de door minister Blok voorgestelde stelselwijziging. NEPROM heeft daarbij wel een vijftal kanttekeningen:

  1. Omdat een deel van het werk niet meer door gemeenten wordt gedaan zullen de leges substantieel omlaag moeten
  2. Er mag geen sprake zijn van toename van bureaucratie
  3. Bedrijven moeten zelf hun kwaliteitsborging kunnen organiseren, zonder een stapeling door verplicht extern toezicht
  4. Het stelsel moet gefaseerd worden ingevoerd waarbij de woningbouw – waar bewezen instrumenten al beschikbaar zijn – als eerste over kan
  5. De huidige aansprakelijkheidsverdeling moet in stand blijven

De volledige brief van NEPROM aan de Tweede Kamer is hier te lezen.