Opleidingseisen kwaliteitsborging

Om de Wkb per 1 januari 2022 in te kunnen voeren is het essentieel dat er voldoende goed opgeleide kwaliteitsborgers beschikbaar zijn. Op dit moment werken er zo’n 200 personen in Nederland als kwaliteitsborger en dat zullen er uiteindelijk ca. 900 moeten worden. Dit aantal is niet meteen bij invoering nodig – bouwprojecten aangevraagd voor invoering vallen nog onder het oude regime – maar het is wel zaak vroegtijdig met opleiding van nieuwe kwaliteitsborgers te beginnen. Drie opleiders – Berghauser Pont Academy, BOB-KOB opleidingen en PAO techniek en management hebben om die reden het voortouw genomen om de opleidingseisen die zijn opgenomen in de conceptregeling Kwaliteitsborging te vertalen naar praktische eindtermen waaraan een kwaliteitsborger moet voldoen. In een oplegnotitie hierbij wordt toegelicht welke doelgroepen mogelijk in aanmerking komen om als kwaliteitsborger aan de slag te gaan en wat de potentiële opleidingsbehoefte van de verschillende doelgroepen is.

Tijdens het overleg van de Regiegroep Kwaliteitsborging op 31 januari 2020 is besloten om het document te verstrekken aan alle opleiders zodat partijen voortvarend aan de slag kunnen met het ontwikkelen van doelgerichte opleidingen tot kwaliteitsborger / medewerker kwaliteitsborging. De Regiegroep beoogt hiermee te stimuleren dat op korte termijn meer trainingen worden aangeboden in de markt.

De eindtermen en oplegnotitie zijn via deze link te vinden.