Eerste Kamer: “wacht met doorzenden Besluit #Wkb”

De Commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van de Eerste Kamer vraagt Minister Plasterk per brief om met de doorzending van het Conceptbesluit Kwaliteitsborging aan de Raad van State te wachten tot het wetsvoorstel Kwaliteitsborging is behandeld. Dit is de uitkomst van de Commissievergadering van 9 mei 2017.

De Eerste Kamer heeft – tegelijk met de Tweede Kamer – het Besluit Kwaliteitsborging ontvangen in het kader van een zogenoemde voorhangprocedure. Op grond van artikel 2, zesde lid, van de Woningwet, wordt een wijziging van het Bouwbesluit – want dat is het Besluit Kwaliteitsborging – vier weken voor doorzending voor advies aan de Raad van State (formeel: voordracht aan de Koning) aan de beide Kamers voorgelegd. Dit biedt hen de mogelijkheid om schriftelijke vragen aan de minister te stellen. De Eerste Kamer vraagt dus nu om het Besluit niet aan het einde van de voorhangtermijn – 29 mei 2017 – door te sturen, maar daar mee te wachten tot het wetsvoorstel is behandeld. Dit is een gebruikelijk verzoek bij de voorhang van ontwerpbesluiten die gebaseerd zijn op wetsvoorstellen die nog niet zijn aangenomen.

Het is de verwachting dat zowel de Eerste als de Tweede Kamer nog schriftelijke vragen over het Besluit zullen stellen. De Eerste Kamer heeft eerder aangegeven het Besluit te willen betrekken in haar oordeel over de wet. Na eventuele aanpassing op grond van vragen van de beide Kamers en verwerking van het advies van de Raad van State zal het Besluit Kwaliteitsborging ter besluitvorming aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.