Update voortgang Kamerbehandeling wetsvoorstel #Wkb

  • De Tweede Kamer heeft een rondetafel gesprek over het wetsvoorstel gepland op 29 september 2016. Diverse partijen vanuit verzekeraars, bevoegd gezag, bouw, opdrachtgevers en consumenten kunnen hier hun standpunt met betrekking tot de Wkb aan de leden van de Tweede Kamer toelichting. Een overzicht van de deelnemers is hier te zien.
  • De plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wkb in de Tweede Kamer is (voorlopig) vastgesteld op 31 oktober 2016.
  • Het ministerie van BZK heeft aan de leden van de stuurgroep een nieuw planning verstrekt van wetsvoorstel, AMvB en regeling Wkb. Het overzicht laat zien wat de planning is voor de onderliggende wetgeving en op welke moment verwacht wordt dat de teksten definitief gepubliceerd worden. Concepten van de teksten zullen telkens wel eerder beschikbaar komen.

1d-fasering-wetsvoorstel