De architect als kwaliteitsborger bij kleine opdrachten #Wkb

In reactie op het ontwerpbesluit van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is de BNA een lobby gestart om bij kleine opdrachten de architect in te kunnen schakelen als kwaliteitsborger. De BNA vindt dat architectenbureaus goed toegerust zijn om de rol als kwaliteitsborger onafhankelijk in te vullen. Zij hebben ervaring met houden van toezicht op de uitvoering en kunnen na de oplevering verklaren dat een bouwwerk aan de bouwregelgeving en eisen van goed en deugdelijk werk voldoet. Bovendien hebben zij geen financiële belangen bij de uitvoering van het bouwwerk. Aangezien het wetsvoorstel een rol als architect en kwaliteitsborger voor één en het zelfde project niet toestaat dringt de BNA er bij de Tweede Kamer op aan om het wetsvoorstel op dit punt aan te passen.

Op de website van de BNA wordt het standpunt nader toegelicht en is een link opgenomen naar de brief die aan de Tweede Kamer is gestuurd.

2 gedachten over “De architect als kwaliteitsborger bij kleine opdrachten #Wkb”

 1. De architect als kwaliteitsbewaker. Tot het laatste kwartaal van de 20e eeuw heeft de architect deze rol min of meer vervuld. Echter met het complexer worden van de bouwregelgeving en de uitvoering van bouwwerkzaamheden heeft de architect deze rol overgelaten aan specialistische opzichters.
  Als gevolg daarvan wordt de hedendaagse architect niet meer opgeleid als bouwheer maar als vormgever, De bouwheer van vroeger is de huidige specialistisch opzichter die zich jaarlijks op een of andere manier op een breed gebied moet bij scholen. Dit leidt bij mij tot vragen:
  Wat maakt de architect nu weer tot bouwheer?
  Hoe voorkomen we dat esthetisch belang zwaarder weegt dan de belangen van veiligheid en gezondheid?
  Waarvoor wordt de architect verantwoordelijk en dus aansprakelijk?
  Waaruit blijkt dat de architect daadwerkelijk financieel onafhankelijk is?
  Hoe wordt de architect als kwaliteitsborger getoetst?

  Maar mijn laatste vraag is een vraag die al jaren bij mij speelt. Hierbij leg ik de relatie bij de recente publicatie van minister Blok over de gehele bouwketen. Als ontwerper staat de architect aan de wieg. Zijn eerste opzet en uitwerkingen bepalen de kwaliteit van de gehele keten. Als 1e adviseur van de opdrachtgever drukt hij een belangrijke stempel op de bouwketen. Waarom voelt de huidige architect zich nu al niet verantwoordelijk als kwaliteitsbewaker van zijn ontwerp en dus de gehele bouwketen?

 2. Een architect is belanghebbende in het bouwproces mbt ontwerp en detaillering.
  Wanneer een architect ook kwaliteitsborger wil zijn heeft hij 2 Petten op.
  Dus een onacceptabel voorstel van de BNA.
  Een kwaliteitsborger moet onafhankelijk zijn tov architect en aannemer.

Reacties zijn gesloten.