Bezoekadres iBK opgeheven per 1 juli 2016

De stichting instituut voor Bouwkwaliteit is opgericht als tijdelijke organisatie ter voorbereiding van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging voor het bouwen (TO). Volgens planning zal de TO – mede afhankelijk van politieke besluitvorming – de werkzaamheden van iBK vanaf 2017 voortzetten.

Vooruitlopend op de overdracht van de werkzaamheden zal het bezoekadres van iBK per 1 juli 2016 worden opgeheven. iBK zal vanaf die datum alleen nog een informatiekanaal zijn over de Wkb en de implementatie vanuit de Regiegroep kwaliteitsborging.

iBK blijft bereikbaar via mail, onze contactpagina of via het postadres:

Stichting iBK
Oosterstraat 43
2611 TV Delft