“Pilots op de onderzoekstafel”

In een nieuwe column vraagt Pieter Plass zich af hoe het met de resultaten van pilots staat. Over het algemeen wordt positief bericht over de resultaten maar objectieve resultaten ontbreken nog.

Ook op de website van iBK worden regelmatig over de resultaten van pilots bericht. Zoals Pieter Plass terecht opmerkt ontbreekt het ook bij die pilots veelal nog aan informatie over de uiteindelijke kwaliteit. Met het dichterbij komen – afhankelijk natuurlijk van politieke besluitvorming – van de Wkb zullen er hopelijk meer pilots starten waarbij ook naar de inhoud wordt gekeken en niet alleen naar het proces. Uiteindelijk moeten we stoppen met proberen hoe het werkt en het gewoon gaan doen!

Informatie over pilots vindt u hier. Heeft u goede voorbeelden? Geef ze dan door via de contactpagina.

2 gedachten over ““Pilots op de onderzoekstafel””

  1. Ik ben benieuwd wat er bedoeld wordt met “gewoon doen”. Ik hoop dat er bedoeld wordt dat er eerst goed gekeken wordt of de kwaliteit ook echt er op vooruitgaat met de voorgestelde wet, of op welke wijze, op wat voor een termijn dit bereikt kan worden en of deze wet überhaupt wel het middel is dit te bereiken. Boven alles staat dat we vakmanschap weer eens in zouden moeten voeren, naar mijn mening is dat nu meer uitzondering dan regel…….

    1. Beste Conrad,
      Met ‘gewoon doen’ bedoel ik dat zelf zorgdragen voor kwaliteitsborging niet een kwestie is van pilots of ‘proberen’ maar van doen. Los van alle politieke besluitvorming staat voorop dat partijen zelf aan de slag moeten. Wet of geen wet, gewoon doen…

Reacties zijn gesloten.