Janssen de Jong Groep start met pilot Gevolgklasse 2

Hercuton BV (dochterbedrijf van Janssen de Jong Groep) realiseert op industrieterrein Dordtse Kil III een distributiecentrum van 30.000 m2 in opdracht van een belegger. Het bouwwerk kent naast de functie opslag ook een kantoorfunctie voor een beperkt aantal personen. Het bouwwerk valt in Gevolgklasse II in termen van de Wet Kwaliteitsborging.

Met toepassing van het Komo-risicomodel en een kwaliteitsborger die gebruik maakt van de TIS-systematiek wordt in deze pilot met name onderzocht wat de wisselwerking is tussen de kwaliteitsborging door de aannemer en het (resterende) toezicht door de externe borger. Daarnaast wil Janssen de Jong risicomanagement – in combinatie met lean bouwen – implementeren in de eigen organisatie.

De pilot start deze maand en zal naar verwachting doorlopen tot gereedmelding van het distributiecentrum in het voorjaar van 2017. Het startdocument van de pilot is hier te vinden.