Databank gelijkwaardige oplossingen

gelijkwaardigheidEind vorig jaar heeft iBK aan SBRCURnet gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om te komen tot een databank gelijkwaardige oplossingen. Een dergelijke databank zou de kwaliteitsborger kunnen ondersteunen bij het beoordelen van door bouwers en ontwerpers aangedragen oplossingen. Hiermee wordt voorkomen dat innovatie wordt belemmerd door eventueel risicomijdend gedrag van de kwaliteitsborger.

Recent is het rapport door SBRCURnet opgeleverd. Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat een databank ook in de huidige situatie door de meeste betrokkenen al als zeer wenselijk wordt ervaren. Andere conclusies zijn:

  • Gemeenten kennen nu geen beleid als het gaat om het beoordelen van gelijkwaardige oplossingen
  • Er is een groot aantal gelijkwaardige oplossingen die nu al regelmatig worden toegepast. De beoordeling daarvan is nu telkens maatwerk
  • Bekende gelijkwaardige oplossingen moeten worden aangepast zodat deze ook als generieke oplossing gebruikt kunnen worden

SBRCURnet stelt voor om voor aanpassing en validatie een validatiecommissie op te zetten waarin specialisten uit verschillende disciplines zitten hebben. De door deze commissie geaccordeerde oplossingen zouden via een openbare website beschikbaar gesteld moeten worden.

Het onderzoeksrapport veel voorkomende gelijkwaardige oplossingen is via deze link te lezen. De komende tijd gaat iBK in gesprek met partijen om te zien of er vervolg gegeven kan worden aan het advies van SBRCURnet.

 

1 gedachte over “Databank gelijkwaardige oplossingen”

  1. goed plan, maar omvangrijk en in wezen mogelijk op zich ook weer innovatiebelemmerend.
    Toch nagaan of er behoefte aan is en of het mogelijk is.

Reacties zijn gesloten.