Legeskorting met private bouwplantoetsing in 2016

Zoals ieder jaar publiceert Rowiq Advies ook nu weer een overzicht van gemeenten waar met toepassing van BRL5019 (of in sommige gevallen een ander instrument) korting op de leges voor een omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verkregen. De lijst groeit gestaag en bevat inmiddels 26 gemeenten, waaronder 6 nieuwe. Rowiq doet op de website een oproep om te melden of er gemeenten ontbreken. Aan de lijst kan in ieder geval Sint Anthonis worden toegevoegd, waar vanaf 1 januari 2016 25% korting wordt verstrekt aan partijen die deelnemen aan het experiment met het Keurmerk Garantiewoningen.

Interessant zijn vooral de gemeenten Steenbergen en Kaag en Braassem. Beide gemeenten zijn gestart met een brede pilot, waarbij feitelijk gewerkt wordt zoals na de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging is beoogd.