Kaag en Braassem: Doe mee aan de pilot Private kwaliteitsborging

In de gemeente Kaag en Braassem gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen al vanaf 1 januari 2016 in. Als proef wel te verstaan, maar wel onder vergelijkbare condities als dat na inwerkingtreding van de Wkb het geval zal zijn. De gemeente roept initiatiefnemers met bouwplannen in Gevolgklasse 1 op om deel te nemen aan de pilot. Daarbij moet wel gebruik gemaakt worden van een instrument voor kwaliteitsborging dat al eerder beproefd is: BRL5019, Erkenningsregeling kleine bouwwerken of één van de deelnemers aan het Experiment Keurmerk Garantiewoningen (Bouwgarant/ Plangarant, SWK of Woningborg).

Deelnemers krijgen 50% korting op de leges (tot maximaal €7.500) en – bij een reguliere aanvraag – binnen 14 dagen hun vergunning.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente Kaag en Braassem.