Beantwoording Kamervragen vertraging Wkb

Naar aanleiding van de berichtgeving in Cobouw heeft Albert de Vries (PvdA) op 18 december schriftelijke vragen gesteld over de vermeende vertraging van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. In de beantwoording door minister Blok wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken en de stappen die nog genomen moeten worden voordat de wet richting Tweede Kamer kan worden verzonden. Uit de antwoorden blijkt dat minister Blok rond deze tijd spreekt met bouwers, consumenten en opdrachtgevers en de VNG om het draagvlak voor de wet te toetsen om vervolgens de wet aan de Tweede Kamer toe te zenden.

Positief is  dat De Vries en Blok de doelstellingen van de wet delen: a) de bouwkwaliteit beter borgen, b) de bouwsector veel meer zelf verantwoordelijk en aansprakelijk te maken, c) consumenten te beschermen, en d) processen te vereenvoudigen en faalkosten te verlagen. Lees de antwoorden via onderstaande link.

Beantwoording Kamervragen over de vertraging in de behandeling van het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen