Advies 11: planning inwerkingtreding Wkb

LET OP: onderstaand advies is opgesteld in 2015 en mogelijk niet meer actueel. Voor de actuele stand van zaken zie Wet kwaliteitsborging

planning WkbVolgens planning wordt het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen begin 2016 aan de Tweede Kamer toegezonden. Vanuit diverse partijen is iBK gevraagd wat de planning is voor de verdere behandeling en inwerkingtreding van de wet. Aangezien de behandeling van het wetsvoorstel nog moet plaatsvinden is een datum voor inwerkingtreding niet te geven. Wel hebben wij gemeend een advies op te moeten stellen waarin een mogelijk traject naar inwerkingtreding is geschetst. We gaan daarbij uit van een gefaseerde inwerkingtreding:

  • Per 1 januari 2017 – of zo snel mogelijk daarna – de toelatingsorganisatie, de BW-maatregelen en  de Bouwbesluittoetsvrije bouwwerken (zie toelichting)
  • Per 1 januari 2018 de kwaliteitsborging voor Gevolgklasse 1

Lees hier het volledige advies: Advies 2015-11 – inwerkingtreding Wkb