Marktinitiatieven: Uw mening over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen…

Bouw Advies Instituut, een samenwerkingsverband van adviseurs op het gebied van bouw en verbouw, is benieuwd naar uw mening over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. En dan niet of u voor of tegen bent, maar naar uw mening over wat voor uw organisatie noodzakelijk is om u op de nieuwe wet voor te bereiden, welke (meer)kosten u verwacht en welke voor- en nadelen u ziet. U wordt van harte uitgenodigd om de enquête in te vullen!

Binnen niet al te lange gaat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen naar de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel is – op basis van de commentaren die op de consultatieversie zijn binnengekomen – ten opzicht van de consultatieversie van een jaar geleden op een aantal punten aangepast. Consumentenorganisaties zijn van mening dat de lobby van de bouwsector heeft geleid tot een voor de consument slechter wetsvoorstel. Met name het weer terugbrengen van het opschortingsrecht van 15 naar 3 maanden zou niet in het voordeel zijn van de consument. De aannemerij vindt op haar beurt dat de voorgestelde maatregelen meer  gericht zijn op het creëren van een betere positie van de opdrachtgever dan dat hiermee de beoogde kwaliteitsverbetering wordt bereikt.
 
 Bent u al op de hoogte van de gevolgen hiervan voor uw organisatie? Bent u voldoende voorbereid? Wij vernemen het graag van u!
 
 Via onderstaande link kunt u deelnemen aan een korte enquete, die u in ongeveer 5 minuten ingevuld hebt. Uiteraard informeren wij u over de uitkomst. Wilt u meer weten over de aanstaande veranderingen, neem gerust contact met ons op!
 
Naar de enquête!