Gevolgen van de Wet kwaliteitsborging voor private contracten

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal leiden tot gewijzigde verhoudingen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Op 9 juni jl. heeft  prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis hierover een voordracht gehouden tijdens een mini-symposium van SKG-Ikob. In haar voordracht bespreekt prof. Chao de mogelijke gevolgen voor de relaties die tussen verschillende partijen in het bouwproces aanwezig zijn. De focus ligt daarbij op de positie van de nieuwe partijen in het stelsel: de kwaliteitsborger, de instrumentaanbieder en de toelatingsorganisatie.

Leidt het nieuwe stelsel tot een nieuwe verdeling in aansprakelijkheid en moeten bestaande overeenkomsten hierop worden aangepast. Deze vragen die prof. Chao in haar presentatie stelt zijn nadrukkelijk van belang voor het nieuwe stelsel.

Klik hier om de gehele presentatie te lezen