EKB: “Operationeel, maar nog te weinig deelnemers”

EKBRecent is EKB – bulletin nummer 3 verschenen. Het bulletin bevat een verslag van de vorderingen van de Erkenningsregeling kleine bouwwerken (zie dossier EKB voor meer informatie). De EKB is inmiddels operationeel en klaar voor gebruik. Helaas blijven de ervaringen met de EKB nog achter bij de verwachtingen. Naast een gering aantal bouwprojecten in de gemeente Deventer, blijkt ook de afwachtende houding van bouwers en opdrachtgevers debet aan het geringe aantal projecten dat tot nu toe met de EKB is uitgevoerd.

Met het op afzienbare termijn toezenden van de wet aan de Tweede Kamer en een beoogde inwerkingtreding van 1 januari 2017 is het inmiddels toch wel verstandig om te starten met het ervaring opdoen met instrumenten voor kwaliteitsborging. Het EKB is een kant en klaar instrument waarmee nu al gestart kan worden. Waarom nog wachten? Aanmelden via f.fijen@bmsonline.nl.