De instrumentbeheerder en de Toelatingsorganisatie

in Bouwkwaliteit in de Praktijk nummer 6  is het zesde deel in de serie Bestuursrechtelijke handhaving bij (private) kwaliteitsborging gepubliceerd. De zes artikelen van Gert-jan van Leeuwen – geschreven mmv Hans Barendregt en Hajé van Egmond – geven een goed beeld van de handhavingsaspecten die met nieuwe stelsel samenhangen. Het laatste artikel in de serie beschrijft de wijze waarop in het nieuwe stelsel de instrumentbeheerder en de Toelatingsorganisatie toezien op de werking van het systeem.

Lees alle artikelen via deze link.

De artikelen zijn gebaseerd op het wetsvoorstel zoals dat op dit moment bekend is. Mogelijk zal het advies van de Raad van State en de behandeling in de Tweede Kamer nog tot wijziging leiden.