Antwoorden Kamervragen Schriftelijk Overleg Bouwbesluit 2012

Op 19 juni heeft minister Blok de antwoorden op vragen van de  Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst aan de Tweede Kamer toegestuurd. De vragen – gesteld tijden het Schriftelijk Overleg Bouwbesluit van 20 mei jl. – hebben betrekking op het Expertteam Versnellen, het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen en het Lente-akkoord. Tevens zijn vragen gesteld over de (kosten van) onderzoeken ten behoeve van het wetsvoorstel kwaliteitsborging en over de hoogte en transparantie van leges.

Minister Blok gaat slechts beperkt in op het wetsvoorstel Kwaliteitsborging, dat op dit moment bij de Raad van State ligt. Pas na verwerking van het advies zal een nadere uitleg over het wetsvoorstel (kunnen) volgen, stelt de minister. Lees de vragen en antwoorden hier.