Bouwen en eigen verantwoordelijkheid

De gemeente Delft geeft meer duidelijkheid over de wijze waarop Delft plannen beoordeelt en de eigen verantwoordelijkheid die aanvragers hierin hebben. In onderstaand bericht geeft Delft een toelichting op de tekst die sinds 11 juni jl. op de website van de gemeente is opgenomen.

Iedereen die bouwt is zelf verantwoordelijk voor de bouwtechnische staat en voor de constructieve veiligheid van het bouwwerk. Dat is niet nieuw. Toch rekenen opdrachtgevers er soms op dat de gemeente een bouwplan bouwtechnisch nog eens nakijkt. Dat is niet terecht: de gemeente controleert alleen of het aannemelijk is dat een plan voldoet aan de bouwtechnische eisen.

Ik maak u graag attent op een toelichtende tekst waarin de gemeente opdrachtgevers wijst op de eigen verantwoordelijkheid. Hierin staat ook beschreven wat de rol is van de gemeente.

U vindt de toelichting onder meer op de website delft.nl.