Wat is de rol van CE bij kwaliteitsborging in de bouw?

CEWelke rol kan de productinformatie van CE-gemarkeerde bouwproducten spelen in de private kwaliteitsborging? In het rapport Rapport deel A en B, CE-markering en Private kwaliteitsborging geeft dr. ir. C.C.A.M. van den Thillart antwoord op deze vraag. Op basis van een bespreking van de eisen die CE aan toepassing stelt en een aantal pilots komt Van den Thillart tot de volgende conclusies en aanbevelingen:

  • In een (beperkt) aantal gevallen zou CE in combinatie met de vereiste aansluitdocumenten kunnen dienen als instrument voor kwaliteitsborging.
  • Aanvullende opmerking vanuit iBK is dat daarbij wel altijd de lokale aspecten moeten worden beoordeeld. Hiervoor zal een terzake deskundig persoon de toepassing moeten beoordelen. Van de Thillart benoemt dit ook door te adviseren om bij componenten met een zwakkere borging vanuit het product toezicht op de bouwplaats toe te passen.
  • Stel een Toolbox samen met oplossingen die kunnen dienen als (onderdeel van) instrumenten voor kwaliteitsborging. In deze Toolbox kunnen overigens ook andere bestaande hulpmiddelen een plaats krijgen, zoals praktijkrichtlijnen en SBR-referentiedetails.
  • Aanbevolen wordt tenslotte dat de testmethoden voor technische duurzaamheid, bedoeld om een blijvende prestatie te borgen, een positie krijgen in de private kwaliteitsborging. Het gaat tenslotte niet alleen om de kwaliteit bij oplevering maar ook om de prestatie op langere termijn.

De presentatie Kwaliteitsborgingsinstrumenten op basis van CE-markering geeft een goede uitleg van de positie en werking van CE en van de conclusies uit het rapport.

——–

Het onderwerp CE-markering roept overigens direct van verschillende kanten reacties op. Zo is vanuit Cobouw gevraagd uw ervaringen te delen en is er recent een tweetal blogs verschenen over CE-markering. Op de site van Stabu geeft Jaco Ruijs een uitleg en stand van zaken inzake CE en op Bouwdossier.nl gaat Pieter Plass nader in op het hiervoor genoemde rapport.