Handhaving en de Wet kwaliteitsborging voor het Bouwen

Gert-Jan van Leeuwen heeft – met medewerking van Hans Barendregt en Hajé van Egmond – de afgelopen maanden vijf artikelen geschreven over het thema Handhaving onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De artikelen zijn, met dank aan Bouwkwaliteit in de Praktijk, hieronder opgenomen.

1. Bestuursrechtelijke handhaving bouw – bestaande bouw

2. Bouwen onder private kwaliteitsborging

3. Handhavingsverzoeken

4. Bestuursrechtelijke sancties

5. Private sancties

6. De instrumentbeheerder en de Toelatingsorganisatie