Erkenningsregeling Kleine Bouwwerken – bulletin nr. 2

De Erkenningsregeling Kleine Bouwwerken is één van de pilotprojecten met instrumenten voor kwaliteitsborging. De EKB is specifiek gericht op de kleinere bouwwerken. Info-bulletin nr. 2 geeft de stand van zaken van het project weer.

Inmiddels zijn de eerste bedrijven gestart met toepassen van de EKB en is ook de BNA aangehaakt. De partijen betrokken bij de EKB maken zich wel zorgen over uitstel van een deel van Gevolgklasse 1. Benadrukt wordt dat het uitstel juist bedoeld is om ervaring op te doen met het nieuwe stelsel, iets waarvoor de EKB zeker geschikt is.

Lees meer in het EKB – bulletin nummer 2. Meer informatie over het project is via deze link te vinden.