Indieningsvereisten en omgevingsveiligheid in het nieuwe stelsel

Na invoering van het nieuwe stelsel zullen ook de indieningsvereisten van de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen moeten worden aangepast. Aandachtspunt daarbij is de omgevingsveiligheid en welke zaken uit het Bouwbesluit 2012 vanuit dat oogpunt zouden moeten worden meegenomen als onderdeel van de ‘resterende’  vergunning. Advies 2015-10 geeft een mogelijke invulling aan Omgevingsveiligheid en wat we uit het Bouwbesluit 2012 daartoe zouden kunnen ‘overhalen’. Het advies is te vinden via Adviezen Kwartiermakers.