Voortgang Experiment Grondgebonden Woningen

Het experiment met Keurmerk Garantiewoningen is eind vorig jaar gestart. In het experiment worden grondgebonden eengezinswoningen in de gemeenten Delft, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Sint Anthonis die onder certificaat Garantiewoningen niet meer door de gemeenten aan het Bouwbesluit 2012 getoetst maar wordt de kwaliteitsborging onder de verantwoordelijkheid van één van de drie waarborgingsinstellingen uitgevoerd. Inmiddels zijn bij Bouwgarant, SWK en Woningborg ruim 400 woningen in voorbereiding.

Ten behoeve van het overleg in februari is een voortgangsrapportage opgesteld (Chw 2015-01 Voortgang Experiment Chw – februari 2015). De rapportage laat zien dat:

  • Veel aanvragers nog niet op de hoogte zijn van het experiment. Oorzaak is dat de vergunning nu veelal wordt aangevraagd voordat er een aannemer – en daarmee een waarborginstelling – in beeld is;
  • Er koudwatervrees bestaat bij de deelnemers: wordt het niet allemaal een stuk duurder en complexer?
  • Deelnemende bouwbedrijven positief zijn over de kwaliteitsborging, onder meer omdat de werkwijze beter aansluit bij hun werkwijze dan de traditionele vergunning.
  • De waarborginstellingen inmiddels ook aanvragen hebben van aannemers om de werkwijze ook buiten de 5 pilotgemeenten toe te gaan passen.

De komende maanden zal met de bouw van een deel van de woningen worden gestart. Dan zal blijken hoe de kwaliteitsborging uitpakt tijdens de uitvoering. De 5 gemeenten kijken dan mee naar de kwaliteit van de bouw.