“Architect aan Zet” in Rotterdam

Zelfbouw huis Waterwijk, Nesselande

Het project Architect aan Zet, geïnitieerd door de gemeente Rotterdam, is gericht op het borgen van de kwaliteit van veelvoorkomende bouwwerken – tot maximaal een 3-laags eengezinswoning – door de architect. En dan niet alleen het voldoen aan het Bouwbesluit, maar alle kwaliteitseisen die er aan dergelijke bouwwerken worden gesteld: bouwtechnische voorschriften, de regels rondom splitsing van woningen, reclame, ruimtelijke ordening (bestemmingsplan) en welstand.

De gemeente Rotterdam doet dit onderzoek in samenspraak met BNA Kring Rijnmond en de Bond van Nederlandse Architecten in Amsterdam, het Architectenregister, het Verbond van Verzekeraars, de Ministeries van BZK en I&M, de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland en de beweging ‘Doorbraak in dienstverlening’

Meer informatie over het project is te vinden via de website van Architect aan Zet.