“Plannen voor privaat toezicht onvoldoende doordacht”

In een opiniestuk in Cobouw stelt Richard Neerhof (Vrije Universiteit Amsterdam) dat de plannen van minister Blok niet zullen leiden tot een grote sprong in kwaliteit. Neerhof geeft in het stuk een beschrijving van het stelsel en werking zoals die beoogd is. Neerhof benadrukt dat vooral de nieuwe op te richten toezichtorganisatie (volgens Neerhof “in het voorstel prozaïsch aangeduid met ‘toelatingsorganisatie’”) een stevig mandaat moet krijgen en goed met mensen en middelen moet zijn toegerust. Tenslotte stelt Neerhof dat aansprakelijkheidsregeling die wordt voorgesteld wordt niet ver genoeg gaat: ” Verder schiet het voorstel van de minister om aansprakelijkheid van aannemers te verruimen tekort. Een goede wettelijke regeling voor bouwkwaliteit prikkelt álle bouwpartijen, de ontwerper, bouwer, installateur, constructeur etc., tot het nemen van verantwoordelijkheid voor bouwkwaliteit.”  Een voorstel hoe dit beter zou kunnen ontbreekt.

Lees het gehele artikel op de website van Cobouw