Cobouw: “Contouren bouwstelsel bekend”

In Cobouw van 17 februari wordt een schets gegeven van de contouren van het conceptwetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen zoals dat is ontstaan na verwerking van de reacties op de consultatieversie. De belangrijkste aanpassingen volgens Cobouw zijn:

  • Geen 15 maanden vasthouden van de laatste 5% van de bouwsom maar terug naar de huidige 3 maanden. Wel pas vrijgave na actie van de consument
  • Geen inhoudelijke oplevertoets door de gemeente
  • Geen verplichte verzekering maar een informatieplicht richting de klant
  • Afwijken van de regels van het Burgerlijk Wetboek alleen toegestaan met toestemming van de klant

Het definitieve wetsvoorstel zal pas na advies van de Raad van State bekend worden.

imageLees hier het artikel in Cobouw. Lees ook het artikel met de Kwartiermakers in Cobouw.