“De slag om private kwaliteitsborging”

Onder de titel De slag om Kwaliteitsborging schrijft Pieter Plass (CBB) een prikkelende column over de weg naar het nieuwe stelsel. Plass vraagt zich in het stuk af of we niet te hard van stapel lopen en of de trein niet te hard voort raast. Daarnaast pleit Plass voor een strikte invulling van het nieuwe stelsel: vaste controlepunten en -momenten en minder vrijblijvendheid.

Helder verhaal waarin de zinsnede “de regels private kwaliteitsborging zijn in de afrondende fase” de plank alleen wel misslaat. Nu het wetsvoorstel bijna klaar is, volgt juist het echte werk: welke eisen gaan stellen aan instrumenten voordat de wet ze straks toelaat? CBB geeft in ieder geval een duidelijk voorzet!