“Geef consumenten meer invloed op (ver)bouw”

Op zaterdag 11 oktober jl. overhandigden de drie consumentenorganisaties Ieder(in), VACpunt Wonen en de Nederlandse Woonbond het onderzoeksrapport ‘De gebruiker aan het stuur’ aan minister Blok van Binnenlandse Zaken. In de handreiking presenteren de drie organisaties acht aanbevelingen voor het verbeteren van consumenteninvloed op bouwregelgeving.

In het rapport doen de consumentenorganisaties 8 aanbevelingen voor een nieuwe structuur waarin de gebruiker centraal staat. De consumentenorganisaties bevelen onder meer aan om instrumenten voor kwaliteitsborging te ontwikkelen en bij die ontwikkelingen consumenten nadrukkelijk te betrekken.

Het gehele rapport is te lezen via de website van Vacpunt Wonen.

IMG_0146-1.JPG