NVB: “wetsvoorstel slecht voor bouw en consument”

NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers hekelt het wetsvoorstel Kwaliteitsborging de bouw. Naar de mening van de NVB is het voorstel zowel voor de consument als voor de bouwers geen verbetering. De NVB gaat in op de aanpassing van het Burgerlijk Wetboek maar zegt niets over het deel kwaliteitsborging van het wetsvoorstel.

Naar de mening van de NVB is op dit moment sprake van een evenwicht tussen kwaliteitsborging en de positie van de consument en is aanpassing dan ook niet nodig. De NVB doelt daarmee niet op de bouw in den brede maar op de bouw die valt onder de waarborgregelingen van Woningborg en SWK. Door de nieuwe regels wordt met name de verplichte verzekering ‘een groot drama’ als de consument die verzekering zelf moet gaan afhandelen. De NVB voorziet dat de huidige – goed werkende – regelingen kennelijk niet kunnen blijven bestaan in het nieuwe stelsel.

Het tweede bezwaar dat genoemd wordt is de 20 jaar aansprakelijkheid die volgens NVB ontstaat voor de aannemerij. Daarbij geeft de NVB aan dat het verschuiven van de bewijslast zal leiden tot een forse juridificering en daarmee stijging van de kosten die aan de klant zullen worden doorgerekend.

Tenslotte is ook het verlengen van de termijn tot wanneer de consument de laatste 5% van de bouwsom achter mag houden van 3 naar 15 maanden volgens de NVB een slecht idee. Aannemers zullen hierdoor niets sneller gebreken herstellen maar wachten tot het einde van de 15 maanden.

De gehele reactie van de NVB is hier te lezen.