Actieplan ventilatie levert instrumenten voor goed binnenmilieu

In het actieplan Kwaliteitsverbetering ventilatievoorzieningen in woningen  zijn diverse instrumenten ontwikkeld om een goed binnenmilieu in nieuwbouwwoningen te waarborgen. Het actieplan (2012-2015) bevat afspraken tussen de bewindslieden van de Ministeries van IenM en BZK en vertegenwoordigers van de bouw- en installatiesector, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en consumentenorganisaties.

Goede ventilatie is noodzakelijk om de lucht in huis gezond te houden. Veel ventilatiesystemen in nieuwbouwwoningen voldoen echter niet aan de door partijen overeengekomen kwaliteit. Het actieplan richt zich op de gehele bouwketen: opdrachtverlening en ontwerp, installatie, keuring en ingebruikname door bewoners. De maatregelen moeten ertoe leiden dat vanaf 2015 alle nieuwe woningen aan de kwaliteitseisen voldoen.

Meer informatie