Wat betekent private kwaliteitsborging voor transformatie en renovatie?

Op woensdag 15 april vond een door het Nationaal Renovatieplatform (NRP) georganiseerd debat plaats over de gevolgen van de plannen van minister Blok voor transformatie en renovatie. Na een presentatie van de plannen door één van de kwartiermakers bespraken de aanwezigen de specifieke effecten voor verbouw van private kwaliteitsborging.

Tijdens het debat kwamen enkele specifieke vragen aan de orde, zoals de vraag of het gemeentelijke archief – op dit moment essentieel bij verbouw – straks gaat verdwijnen en wat daar dan voor in de plaats komt. Worden gebouweigenaren verplicht een eigen gebouwdossier te gaan beheren? Ook gelijkwaardigheid verdient in geval van verbouw speciale aandacht. De discussie maakte verder duidelijk dat op deze en andere specifieke vragen het antwoord nog gevonden moet worden. Want dat transformatie een andere aanpak vergt van nieuwbouw is na het debat wel duidelijk geworden.

Het gehele verslag is te lezen op de website van het NRP