Beleidslab: “Wat kan de overheid kan doen met wetgeving, beleid en prikkels om de bouwkwaliteit te stimuleren”

Voldoen aan regels of aan wensen?

Onder dat motto onderzoekt Kennisland samen met het ministerie van BZK hoe van andere sectoren geleerd kan worden op welke wijze de klantvraag kan bijdragen aan de kwaliteit van het eindproduct. In het Beleidslab wordt een parallel getrokken met de ontwikkeling in de automobielbranche:

De automobielbranche kan een metafoor zijn voor de woningbouwsector. Ook daar kan er namelijk veel meer worden gedaan dan er nu gebeurt. Er vindt weinig echte vernieuwing plaats, omdat men redeneert vanuit het bestaande model, in stand gehouden door belangen van de sector, die het bij het oude wil houden. Zo worden gebouwen steeds complexer en de huizenkoper wordt veeleisender en eist meer betrokkenheid in het proces en transparantie van de markt. De overheid reageert daarop met meer wetgeving, meer regels en meer voorschriften. Maatregelen die zelden leiden tot een verhoging van de kwaliteit.

Lees het gehele artikel hier. Algemene informatie over het Beleidslab is hier te vinden.