Pilotproject Plantage Leiderdorp: “meer kwaliteit door meer sturing op het proces”

plantageBohemen BV – Ruimte in Ontwikkeling en de gemeente Leiderdorp starten, met ondersteuning van Woningborg en KYP, een pilotproject private kwaliteitsborging op basis van de TIS-systematiek.

De ruim opgezette woningen met veel woon- en leefruimte, een vriendelijke uitstraling hebben kenmerkende stijlelementen geïnspireerd op de parklandschapsstijl. Uitgevoerd met moderne hoogwaardige en onderhoudsarme materialen bieden ze een verrassende grote flexibiliteit als het gaat om de indeling. Deze kan zelf door de koper worden bepaald als het gaat om het uitbouwen van de woning, een veranda, serre of een extra kamer.

Elke woning wordt individueel gebouwd binnen 100 werkbare dagen en de bouw is niet afhankelijk van de verkoop van de overige woningen: met andere woorden elke verkochte woning wordt gebouwd. Het bestemmingsplan is reeds goedgekeurd. Na het verkrijgen van de bouwvergunning kan de koper zelf bepalen wanneer met de bouw van de woning wordt gestart. Door zelf te zorgen voor het voldoen aan de voorschriften en door een nauwere betrokkenheid bij de uitwerking van de woningen streeft Bohemen naar een soepeler en daarmee hopelijk sneller proces. Door zowel in het voortraject als tijdens de realisatie te sturen op kwaliteit en voortgang wordt een kwalitatief hoogwaardiger eindproduct voor de klant verkregen.

Meer informatie over de pilot is te lezen in het Startdocument – Pilot verbetering kwaliteitsborging Plantage Leiderdorp en in de eindrapportage Pilotproject kwaliteitsborging Leiderdorp – Plantage; Private kwaliteitsborging: een nieuwe manier van werken