Verplichte kost: “De voor- en nadelen van privatisering van het bouwtoezicht” dr. ir. Jeroen van der Heijden

Wat gebeurt er als het toezicht op en de handhaving van bouwregelgeving door bouwpartijen zelf wordt uitgevoerd? Deze vraag staat centraal in het proefschrift van Jeroen van der Heijden. Het antwoord lijkt eenvoudig: privatisering van toezichtstaken draagt bij aan een verbeterde efficiëntie en effectiviteit van het bouwtoezicht.

Gelijktijdig roepen conflicterende belangen vragen op over de mate waarin het wenselijk is het toezicht op en de handhaving van bouwregelgeving te privatiseren. Als weg uit deze problematiek raadt het artikel aan om publiek en privaat toezicht te combineren. Daarnaast onderstreept het onderzoek het belang van toezicht op toezicht als noodzakelijk element van een toezichtsysteem.

Een (Nederlandse) samenvatting van het proefschrift is hier te lezen. Inmiddels (april 2014) is een groot aantal publicaties verschenen rondom dit proefschrift. Een overzicht hiervan is te vinden op de website van dr. ir. Jeroen van der Heijden: www.JeroenvanderHeijden.net