Persbericht College van Deskundigen TIS: “TIS klaar voor private kwaliteitsborging”

Op 24 maart heeft het College TIS van Deskundigen Technical Inspection Service (TIS) een nieuw erkenningsreglement aangenomen. Waar TIS voornamelijk werd toegepast voor de beoordeling van de constructieve veiligheid omvat de regeling nu alle aspecten van het Bouwbesluit. De pijlers van de erkenning, deskundigheid en onafhankelijkheid, zijn behouden en op onderdelen zelfs versterkt.

De directe aanleiding voor de verbreding vormt de verbetering van de kwaliteitsborging in de bouw, die is ingezet door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). TIS is door het Ministerie al eerder aangemerkt als mogelijk geschikt instrument voor private toetsing en toezicht op de bouw. Zodra de criteria voor de toelating van private instrumenten bekend zijn, zal de TIS-erkenning als privaat instrument worden aangeboden aan de toelatingsorganisatie. In de tussentijd zal TIS worden ingezet in pilots.

De vijf Erkende TIS-bureaus zullen het werk zoals tot nu toe werd uitgevoerd ook onder de nieuwe regeling kunnen blijven uitvoeren als opdrachtgevers dat wensen.

Een TIS-bureau beoordeelt bouwwerken zowel in ontwerp- als in uitvoeringsstadium op basis van een gedegen risicoanalyse. Het TIS-bureau is daarbij geen partij in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en rapporteert de bevindingen aan alle betrokkenen. Met een verklaring van geen bezwaar aan het einde van het werk kan de opdrachtgever een verzekering tegen verborgen gebreken (VGV) afsluiten.

TIS is een tiental jaren geleden in Nederland geïntroduceerd door ProRail en Allianz. In 2009 is door CROW een erkenningsregeling ontwikkeld en wordt het instrument sindsdien voornamelijk in de infrastructuur met succes toegepast. Het laatste jaar wordt TIS ook steeds vaker ingezet voor gebouwen. Naast ProRail maken onder andere Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst gebruik van TIS. Onlangs heeft CROW het beheer van de erkenningsregeling overgedragen aan de certificatie-instelling IKOB-BKB, dat in de uitvoering al betrokken was bij de regeling.

Meer informatie: Matthijs Daatselaar, secretaris CvD-TIS, 030 6358060