Aedes optimistisch over effecten voorstellen verbetering kwaliteitsborging in de bouw

logo_aedes-logoIn de voorbereiding op het Algemeen overleg in de Tweede Kamer op 27 maart 2014 schrijft Aedes aan de Commissie voor Wonen en Rijksdienst optimistisch te zijn over de gevolgen die de voorstellen voor private kwaliteitsborging in de bouw hebben voor corporaties. Aedes constateert dat de huidige preventieve toets door een deel van de gemeenten nauwelijks voldoende kan worden uitgevoerd en in alle gevallen veel te vroeg in het ontwerpproces plaatsvindt. Vooraf toetsen heeft naar de mening van Aedes dan ook nauwelijks zin.

Ondanks de positieve resultaten van pilots stelt Aedes wel dat de nieuwe regeling moet zorgen voor snelle en eenvoudige afhandeling van bouwaanvragen en dat de legeskosten omlaag moeten. Corporaties kunnen naar de mening van Aedes zelf de kwaliteit van hun projecten borgen, zonder stapeling van toezicht.