“Keurmerk Garantiewoning geeft koper al waar hij recht op heeft”

In een brief aan de Tweede Kamer pleit Woningborg voor algemene toepassing van het Keurmerk Garantiewoning op de (nieuw)bouw van woningen. Daar waar minister Blok nog nader onderzoek wil naar verbetering van bestaande waarborgregelingen stelt Woningborg dat met de huidige regeling aan alle uitgangspunten van de minister wordt voldaan: voldoen aan het Bouwbesluit, voldoen aan de contractuele verplichtingen en goed en deugdelijk werk.

Woningborg pleit verder tegen het aanpassen van het opschortingsrecht. Uit de brief blijkt dat het probleem met name de toepassing van de huidige regel is en niet de regel zelf: het depot van 5% van de bouwsom kan door de koper worden aangehouden tot dat alle punten zijn hersteld of totdat een uitspraak in arbitrage is gedaan. Daarbij is feitelijk sprake van ‘5% achterhouden tot dat alles goed geregeld is’, precies zoals de minister wil.

Tenslotte waarschuwt Woningborg voor het indelen van alle woningen in de laagste risicoklasse bij private kwaliteitsborging. Juist in de categorie woningen en kleine bedrijfspanden moet nog een stap gemaakt worden in een aantoonbaar goede kwaliteit. Hierbij hoort een stevige controle.