Nieuwsbericht website VBWTN “Kwartiermakers aan de slag”

Onderstaand bericht is afkomstig van de website van de Vereniging Bouwtoezicht Nederland (BWT-info)

Kwartiermakers aan de slag
Begin 2012 stelde toenmalig minister Spies het ‘Bouwteam’ in, dat als vorm van publiek-private samenwerking een agenda met 17 actiepunten formuleerde die moeten helpen om de bouw uit de recessie te krijgen. Nog afgezien van dat doel zijn de 17 actiepunten op zich ook interessant. Één van deze acties resulteerde o.l.v. Harry Nieman in de Routekaart naar private kwaliteitsborging. Een goede suggestie uit de Routekaart was het aantrekken van een aantal kwartiermakers om concrete voorstellen te kunnen destilleren uit de groeiende stapel suggesties, adviezen en commentaren over dit onderwerp. Vanuit verschillende invalshoeken is een team kwartiermakers in oktober van dit jaar aan de slag gegaan met deze klus. Met financiële steun van en in samenwerking met het ministerie van BZK werken zij de voorstellen nader uit. Het AO tussen Tweede Kamer en minister Blok begin 2014 zal een belangrijk richtingbepalend moment voor hun verdere werk zijn.

Instituut voor Bouwkwaliteit opgericht
Drie van de vier kwartiermakers werken als zelfstandig ondernemer: Harry Nieman, Hajé van Egmond en Gert-Jan van Leeuwen. in oktober jl. richtten zij het Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK) op. Daarnaast wordt Bob Gieskens door zijn werkgever Bouwend Nederland voor een aantal maanden parttime aan iBK uitgeleend. De naam iBK en de doelstelling van de stichting zijn zodanig, dat dit de toekomstige organisatie voor toelating en monitoring van private borgingsinstrumenten zou kunnen worden, maar vooralsnog fungeert de stichting alleen als de gezamenlijke rechtspersoon van de kwartiermakers. De Routekaart suggereert een bundeling van EKV*), gelijkwaardigheid, milieuprestatie en toelating private instrumenten als ‘kamers’ in één organisatie, maar de kwartiermakers focussen zich nu vooral op toelating en monitoring. Of die bundeling er ook van gaat komen blijkt te zijner tijd wel.

Betrokkenheid VBWTN
De vroegere directeur van de VBWTN, Gert-Jan van Leeuwen, is nu mede-kwartiermaker. Hij doet dat niet namens de VBWTN, maar heeft zijn deelname wel vooraf met het bestuur besproken. Mede doordat hij in deze rol volop zal communiceren met VNG, VBWTN, COBc, Brandweer Nederland en Federatie Ruimtelijke Kwaliteit ziet het bestuur dit als een goede manier om geïnformeerd te zijn en om waar nodig te kunnen bijsturen. Er moet nog aan flink wat eisen worden voldaan willen we vanuit de optiek van het bevoegd gezag JA kunnen zeggen tegen het nieuwe stelsel. Gert-Jan weet daar als mede-penvoerder van ons eigen visiedocument alles van! In het verlengde hiervan zal ook de komende maanden de private kwaliteitsborging weer een prominent onderwerp vormen in onze publicaties en bijeenkomsten.