“Lastige bouwvergunning extra plaag ondernemers”

Dit bericht is door een fout opnieuw verzonden, waarvoor excuses. Het betreft een bericht uit 2013. Het artikel zelf waar naar wordt verwezen kunt u via deze link lezen. Wilt u weten waar Nederland nu staat? Op plaats 42.

Minister Blok heeft op 8 november 2013 schriftelijk gereageerd op het krantenartikel “Lastige bouwvergunning extra plaag ondernemers”. In zijn antwoord noemt de minister de Omgevingswet en private kwaliteitsborging als instrumenten die kunnen bijdragen aan de oplossing van het gesignaleerde probleem. Blok verwijst daarbij naar het rapport “Doing Business 2014” van de Wereldbank. De Wereldbank noemt het werken met private toetsing, het werken met risicoklassen (doelgroepen) en een one-stop-shop benadering als algemene succesfactoren.

Lees de brief via deze link. Het rapport van de Wereldbank is hier te vinden: http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2014