Nieuwsbericht Aedes private kwaliteitsborging

Aedes is positief over de voorgenomen aanpassingen van de bouwregelgeving in het kader van private kwaliteitsborging. Op haar website schrijft Aedes:

“Aedes is positief over de positieve effecten die deze plannen kunnen hebben. Woningcorporaties maken als opdrachtgever veel gebruik van omgevingsvergunningen en kunnen veel tijd en geld besparen als de vergunningverlening eenvoudiger is.”

Het volledige artikel is hier na te lezen