Nieuwsberichten

Via deze pagina kunt u een overzicht opvragen van nieuwsberichten die de afgelopen periode op de website van iBK zijn verschenen. Wij wijzen u er op dat de berichten niet in alle gevallen actueel zijn. Voor de laatste stand van zaken en inhoud van Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, de indeling in Gevolgklassen, de eisen aan instrumenten, etc. verwijzen wij u naar het wetsvoorstel zelf en het concept van het Besluit Kwaliteitsborging.

Klik hier om een overzicht van alle nieuwsberichten op te vragen of kies één van de trefwoorden uit het menu hiernaast.