‘Het viel reuze mee hoeveel extra tijd het ons heeft gekost’

Dit interview is onderdeel van een serie interviews over ervaringen met de Wkb. De overige bijdragen zijn te lezen via deze link. Heeft u ook een artikel, blog of andere ervaring met proefprojecten? Laat het ons weten via de contactpagina.

Kazerne Glanerbrug (foto: PlanGarant)Glanerbrug, gemeente Enschede, heeft afgelopen jaar een nieuwe brandweerkazerne gekregen. De bouw ervan was een proefproject in aanloop naar de Wet kwaliteitsborging. Projectleider Gerald Geerdink van bouwer Dura Vermeer had in eerste instantie zo z’n bedenkingen om mee te doen aan een Wkb-proefproject. De belangrijkste reden was dat hij verwachtte er veel extra tijd in te moeten stoppen. Terugkijkend op het bouwproces, toont hij zich prettig verrast: ‘Het viel reuze mee hoeveel extra tijd het ons heeft gekost. Ik vind het zeker voor herhaling vatbaar. Bij grote projecten werkten we in ons bedrijf altijd al met keurlijsten, maar in de kleinbouw gebeurt dat niet altijd. Waar we vooral op bedacht moesten zijn, is dat we alles vastlegden. Daarbij heeft ook geholpen dat we een enthousiaste uitvoerder hadden op de bouw, die er helemaal voor ging.’

Namens de gemeente Enschede nam Mark Heethaar, casemanager vergunningen, deel aan het proefproject. De kwaliteitsborger was Martijn Broeze, van PlanGarant. Zij onderschrijven de ervaring van Gerald over de benodigde tijd, al waren de uren anders verdeeld dan bij een ‘traditioneel’ bouwproject. Grofweg gezegd, is een groot deel van de uren die anders bij Bouw- en Woningtoezicht nodig zijn, naar de kwaliteitsborger gegaan. De Wkb-uren van Gerald zijn nu door zijn bedrijf op zich genomen. In de toekomst zullen ze aan de opdrachtgever worden doorberekend. 

Kosten

En dan komen we meteen op de kosten van een Wkb-traject. De gemeente Enschede heeft in het kader van dit proefproject een korting gegeven op de legeskosten, maar hoe dat in de nabije toekomst zal gaan, is nog onduidelijk. Mark Heethaar: ‘We weten al wel hoeveel werk er voor ons af gaat, maar niet hoeveel er nog precies overblijft. Tot nu toe werkt onze afdeling legesdekkend. Als er door de Wkb minder werk voor ons is, zal dat ook gevolgen hebben voor de leges.’ 

Toch is Mark positief over de komst van de Wkb, juist als het om bouwkwaliteit gaat. Hij noemt als voorbeeld de bouwvergunning voor een woning. ‘Nu is er nog één moment van toetsing, als de vergunningaanvraag bij ons wordt ingediend. Wijzigingen nadien, zoals een uitbouw aan de woning, zijn vaak vergunningvrij. Daar hoef ik als gemeente niets van te vinden, maar de kwaliteitsborger juist wel.’ Kwaliteitsborger Martijn Broeze vult aan: ‘Elke aanpassing tijdens de bouw toetsen we. Dat kan snel, maar er wordt zo ook wel weer naar de vereiste kwaliteit gekeken.’

Loslaten en vertrouwen

De komst van de Wkb is voor Bouw-en Woningtoezicht een kwestie van loslaten en vertrouwen op het systeem van kwaliteitsborging. Mark: ‘Vooral onze vakspecialisten zijn daar in het begin nogal huiverig voor.’ Als kwaliteitsborger benadrukt Martijn hoe belangrijk het is dat zij zo vroeg mogelijk in een bouwproces worden ingeschakeld. ‘Het moment van aanhaken is bepalend, bij voorkeur zodra de architect het ontwerp klaar heeft.’

Gerald weet nu wat hij kan verwachten als hij weer onder de Wkb gaat bouwen. Daarbij realiseert hij zich terdege dat een grote bouwer als Dura Vermeer een voorsprong heeft op kleine aannemers, die lang niet altijd gewend zijn alles stap voor stap vast te leggen, laat staan om bijvoorbeeld met Snagstream [software voor het vastleggen van controles] te werken. Ook Martijn is het hiermee eens: ‘Alle bedrijven, groot of klein, zullen mee moeten in de optimalisatie van het (digitale) proces. Dat zal van de kleine bedrijven soms meer vragen dan van andere, maar als we samen het doel voor ogen houden, komen we gezamenlijk tot het vastleggen van het gehele proces.’