Nieuwste versie ontwerpbesluit kwaliteitsborging openbaar

Op 28 januari jl. heeft de Eerste Kamer de minister van BZK gevraagd om toezending van de nieuwste versie van het ontwerpbesluit kwaliteitsborging en een stand van zaken met betrekking tot de proefprojecten. Op 22 februari 2021 heeft de minister van BZK de gevraagde informatie aan de Eerste Kamer toegezonden zodat de laatste versie van het besluit en de toelichting daarop nu openbaar zijn.

Via deze link kunnen de brief, het besluit en bijlagen worden gedownload.

In de publiceerde versie is helaas een fout gesloten. Bij de definitie van gevolgklasse 1 (artikel 2.17) is bij onderdeel e het woord 'geen' weggevallen. De juiste tekst moet zijn dat bouwwerken tot gevolgklasse 1 behoren als "e. geen toepassing is gegeven aan NEN 6060 of NEN 6079 bij het bepalen van de gebruiksoppervlakte van een brandcompartiment;"