Emmen zoekt proefprojecten kwaliteitsborging

Bedrijven uit de regio Emmen hebben begin juli van de gemeente Emmen de vraag of ze willen deelnemen aan proefprojecten kwaliteitsborging. Het gaat in eerste instantie om twee proefprojecten, waarbij de gemeente de kosten van de kwaliteitsborger draagt. Op 15 september 2020 van 19:00-21:00 houdt de gemeente een informatiebijeenkomst voor geïnteresseerden (gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Emmen). Aanmelden kan tot 9 september 2020 via e-mail.

het mailbericht aan de lokale ondernemers is hieronder te lezen. Zie voor meer informatie de website van de gemeente Emmen.

Op zoek naar andere gemeenten die willen starten met proefprojecten? Kijk dan op www.aandeslagmetkwaliteistborging.nl


Vanaf 1 januari 2022 gelden twee nieuwe wetten: De Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Deze twee nieuwe wetten veranderen de manier waarop gemeenten omgevingsplanactiviteiten behandelen en toetsen. We willen onze nieuwe werkwijze vooraf in een aantal proefprojecten testen. In deze e-mail leest u meer hierover.

Fysieke leefomgeving centraal in Omgevingswet

Een groot aantal wetten en algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen voor de leefomgeving worden samengevoegd en gemoderniseerd in de Omgevingswet. Het doel van deze wetten is minder en overzichtelijke regels, meer ruimte voor initiatieven en voor lokaal maatwerk. Het gaat onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Veranderingen Wet kwaliteitsborging

De bouwtechnische toets wordt met het ingaan van de wet Kwaliteitsborging niet meer door de gemeente gedaan, maar door een gecertificeerde en erkende Kwaliteitsborger. Vanaf 1 januari 2022 geldt dit voor alle aanvragen die onder gevolgklasse 1 vallen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een vrijstaande woning, kleine infrastructurele werken zoals een fietsersbrug, een recreatiewoning of een bedrijfshal. Voor de aanvragen onder gevolgklasse 2 en 3 blijft de gemeente de technische toets nog wel uitvoeren.

Proefprojecten ter voorbereiding

Het uitvoeren van proefprojecten is een voorwaarde voor de invoering van de Wet kwaliteitsborging. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben afgesproken dat elke gemeente proefprojecten uitvoert. De gemeente Emmen wil deze proefprojecten ook gebruiken om ervaring op te doen met de Omgevingswet. Deze ervaring helpt ons om de Wet kwaliteitsborging en de Omgevingswet voor alle betrokken partijen zo goed en realistisch mogelijk in te voeren. We starten met 2 proefprojecten die we uiterlijk in het 4e kwartaal van 2020 evalueren.

Wat vragen we van u?

We kunnen deze proefprojecten niet alleen doorlopen. We zoeken, voor in eerste instantie 2 proefprojecten, partijen om samen ervaring op te doen. Wanneer u voornemens bent om de komende periode een bouwaanvraag in te dienen die valt onder gevolgklasse 1, dan doen we dit graag samen met u op basis van de uitgangspunten van deze nieuwe wet. Wij helpen u om uw aanvraag voor de Omgevingsplanactiviteit te doen en wij helpen u samen met een Kwaliteitsborger het traject van technische toetsing conform de uitgangspunten van de Wet kwaliteitsborging te doorlopen. Wij begeleiden uw traject en bekostigen de inzet van de Kwaliteitsborger. We werken daarvoor samen met de erkende Kwaliteitsborgers gBou., Plangarant en ZiN kwaliteitsborging, die al de nodige ervaring hebben met kwaliteitsborging en die werken met beoogde gecertificeerde instrumenten. Maar u mag ook zelf een erkend Kwaliteitsborger kiezen. Ook dan bekostigt de gemeente de inzet van de Kwaliteitsborger.

Daarnaast willen we met deze proefprojecten, samen met u, ervaring op doen met de Omgevingswet. Ervaring die wij zullen gebruiken om onze nieuwe werkwijzen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw wensen

Heeft u op dit moment vragen over de proefprojecten? Of wilt u meedoen met een proefproject? Neem dan gerust contact met ons.